Talen:  Nederlands  English  

Privacy verklaring

Privacy Verklaring inzake gegevensbescherming

1. Algemene informatie
Inleiding:
Dank u voor uw interesse in onze website en onze online diensten. Gegevens zijn voor ons de basis voor een uitmuntende dienstverlening. Onze belangrijkste bedrijfsmiddel is echter het vertrouwen van onze klanten. Klantgegevens beschermen en deze enkel gebruiken op de manier die onze klanten van ons verwachten, is onze topprioriteit. De volgende verklaring inzake gegevensbescherming is dan ook bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten in verband met deze verwerking volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en aanvullende wetten inzake gegevensbescherming.
- Verwerkingsverantwoordelijke
Wij, Telecompu, Heiststeenweg 136, 2580 Beerzel, zijn de verwerkingsverantwoordelijke volgens de AVG en aldus verantwoordelijk voor de hieronder uiteengezette gegevensverwerking.
- Data Protection Officer
U kunt onze Data Protection Officer te allen tijde contacteren via de volgende contactgegevens:
Telecompu, Data Protection Officer, Heiststeenweg 136, 2580 Beerzel: avg@telecompu.com.

2. Verwerking van persoonsgegevens tijdens uw gebruik van onze website
Uw bezoek aan onze website en uw gebruik van onze online diensten worden bijgehouden. Het IP-adres dat momenteel door uw toestel wordt gebruikt (bv. uw computer of mobiele telefoon), de datum en tijd, het soort browser en besturingssysteem van uw toestel en de bezochte pagina’s worden opgeslagen. Deze gegevens worden verzameld omwille van gegevensbescherming en om onze online diensten optimaliseren en verbeteren. De verwerking is wettelijk gebaseerd op Art. 6, 1, 1, f) van de AVG. Het is in ons belang om onze website te beschermen en onze dienstverlening te verbeteren. Elke andere verwerking van uw gegevens, uitgezonderd voor statistische doeleinden in anonieme vorm, gebeurt uitsluitend in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming. Afgezien daarvan worden persoonsgegevens enkel bewaard als u die uit eigen beweging verstrekt, bv. als onderdeel van uw registratie, een enquête, een online aanvraag of voor de uitvoering van een contract. We hebben de gepaste technische voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden versleuteld tijdens het inloggen voor registratie of andere diensten, d.w.z. beschermd tegen ongeoorloofde toegang. Hieronder vindt u meer informatie, in het bijzonder over de technologieën die we gebruiken.

-SSL-encryptie - Zekerheid bij online kopen
Om u als klant te beschermen, gebruiken wij veilige coderingstechnologieën. Middels SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn, dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.
Wat betekent SSL-encryptie?
Wanneer u op onze SSL-beveiligde site komt, onderzoekt uw browser of onze server het juiste SSL-certificaat bevat. Een SSL digitaal certificaat is een elektronisch dossier dat unieke computers en servers identificeert. De digitale certificaten staan de cliënt (browser) toe om de server authenticatie te controleren voordat er een SSL-verbinding tot stand wordt gebracht. Wanneer uw computer de gegevens vrij geeft worden deze m.b.v. 256 bits encryptie over het internet naar onze server gezonden.
Hoe herkent u een SSL-encryptie?
Wij gebruiken continue SSL-encryptie. U kunt dit heel gemakkelijk controleren. Wanneer u zich op onze versleutelde site bevindt, ziet u een slotsymbool rechtsonder in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

- Registratie voor de nieuwsbrief
Indien u dat wenst, kunt u zich op onze website (https:/telecompu.com) inschrijven voor de nieuwsbrief door het daartoe voorziene registratieformulier in te vullen. Als u het registratieformulier invult en uw persoonsgegevens aan ons bezorgt of heeft ingestemd met onze nieuwsbrief wanneer u zich heeft ingeschreven als klant, zult u een e-mail van ons ontvangen op het e-mailadres dat u ons bezorgde. De persoonsgegevens die via het registratieformulier worden verzameld, zullen enkel worden verwerkt om nieuwsbrieven te verzenden naar uw e-mailadres en enkel als u heeft ingestemd met deze gegevensverwerking. De verwerking is wettelijk gebaseerd op Art. 6, alinea 1, 1, a) van de AVG. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden bewaard tot u zich uitschrijft van de nieuwsbrief, door op de link “unsubscribe” (uitschrijven) te klikken onderaan elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt. Als u zich uitschrijft, zullen uw persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd. Let wel: u zal geen nieuwsbrieven of vouchers meer ontvangen van ons, nadat uw persoonsgegevens werden verwijderd. Indien u als klant geregistreed staat worden enkel de gegevens van de klantenaccount bewaard maar krijgt u van ons geen nieuwsbrieven meer

- Contactformulier

U kunt het contactformulier VIA DEZE LINK gebruiken om ons te contacteren voor een aanvraag. De persoonsgegevens die u invulde in het contactformulier, zullen enkel worden verwerkt om uw aanvraag te beantwoorden en enkel als u heeft ingestemd met de gegevensverwerking. De verwerking is wettelijk gebaseerd op Art. 6, alinea 1, 1, f) van de AVG.

- Online shop

U kunt onze online shop gebruiken en een bestelling plaatsen via de link (https://www.telecompu.com). Alle persoonsgegevens die u in onze online shop verstrekte, zullen enkel worden gebruikt om een contract met u aan te gaan en om dit contract uit te voeren. Deze verwerking is wettelijk gebaseerd op Art. 6, alinea 1, 1, b) van de AVG. Zonder uw persoonsgegevens zullen we uw bestelling niet kunnen verwerken en zullen we geen contract met u kunnen aangaan. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden bewaard tot het contract met u is afgelopen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens verder te bewaren om die aan overheidsinstanties te bezorgen, bijvoorbeeld aan belastingdiensten. Deze bewaring en overdracht van uw persoonsgegevens aan overheidsinstanties om aan een wettelijke verplichting te voldoen, is wettelijk gebaseerd op Art. 6, alinea 1, 1, c) van de AVG. Als u een contract met ons aangaat, zal uw adres worden overgedragen aan onze logistieke dienstverleners om de door u bestelde goederen aan u te leveren, in onze naam. Deze verwerking is nodig om het contract met u uit te voeren en is wettelijk gebaseerd op Art. 6, alinea 1, 1, b) van de AVG. Uw persoonsgegevens zullen enkel door onze logistieke dienstverleners worden bewaard tot de door u bestelde goederen aan u werden geleverd, tenzij onze logistieke dienstverleners wettelijk verplicht zijn om uw gegevens verder te bewaren, b.v. om deze aan overheidsinstanties te bezorgen, bijvoorbeeld aan belastingdiensten. Als u een contract met ons aangaat en ervoor kiest om met een bancontact te betalen, zal de betaling geschieden via Curo Payments welke voor ons de online betaling op een veilige manier verder afhandelt. Meer info over Curo payments klik hier. Deze verwerking is nodig om het contract met u uit te voeren en is wettelijk gebaseerd op Art. 6, alinea 1, 1, b) van de AVG. U kan op voorgaande link tevens de privicy vooewaarde van curo pauments doornemen.
Mogelijks maken wij gebruik van een mailing om contact met u op te nemen in de volgende situaties:
- U kocht een of meer producten op onze webshop, waarna wij op een later moment contact met u kunnen opnemen om een beoordeling van de gekochte producten te vragen.
In elk van de hierboven genoemde e-mails is er steeds een link voorzien om je af te melden voor dat specifieke soort e-mail.
- Registratie van klantaccount
Als u dat wenst, kunt u via de link een klantaccount aanmaken op onze website. Een klantaccount is niet verplicht om onze online shop te gebruiken, maar als u een klantaccount aanmaakt, hoeft u ons uw persoonsgegevens niet elke keer te bezorgen wanneer u onze online shop gebruikt.
De persoonsgegevens die u invulde in het registratieformulier, zullen enkel worden verwerkt om uw klantaccount aan te maken en te beheren en enkel als u heeft ingestemd met de verwerking van uw gegevens. De verstrekking van uw persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken en deze verstrekking is niet nodig om te voldoen aan een wettelijke of contractuele verplichting of aan een verplichting die nodig is om een contract aan te gaan. Als u uw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, zal dat geen gevolgen hebben voor u, afgezien van het feit dat we dan geen klantaccount voor u kunnen registreren. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden bewaard tot uw account uitgeschakeld wordt.
- Cookies en Tracking
Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we op diverse pagina’s gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw toestel worden opgeslagen. Sommige cookies die we gebruiken, worden verwijderd na uw browsersessie, d.w.z. na het afsluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw toestel staan en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht van het instellen van verschillende cookies en individueel beslist om deze al dan niet te aanvaarden of de aanvaarding van cookies uit te sluiten voor bepaalde gevallen of in het algemeen. Zie de hulpfunctie van uw internetbrowser voor meer informatie. Als cookies niet worden aanvaard, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
We maken onderscheid tussen noodzakelijke cookies en promotionele cookies. Noodzakelijke cookies zijn nodig voor de goede werking van onze website. Als u deze cookies weigert, zal uw gebruikerservaring veranderen tijdens uw bezoek aan onze website en zullen bepaalde diensten op onze website niet bruikbaar zijn.
Promotionele cookies worden in onze cookies pagine beschreven. Door onze “cookie-banner” te aanvaarden stemt u in met de verwerking van gegevens via deze cookies. De verwerking is wettelijk gebaseerd op Art. 6, alinea 1, 1, a) van de AVG.
Meer info over cookies verwerking KLIK HIER.

3. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens
- Verplichte/vrijwillige gegevensverstrekking en bewaartermijn
Uw gegevens worden op vrijwillige basis verstrekt. U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken en deze verstrekking is niet nodig om te voldoen aan een wettelijke of contractuele voorwaarde (tenzij u onze Online Shop gebruikt; in dat geval dienen gegevens te worden verstrekt volgens 2.) om het contract te kunnen uitvoeren). Als u uw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, zal dat geen gevolgen hebben voor u, afgezien van het feit dat u onze diensten niet zal kunnen gebruiken. Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt via onze website, zullen enkel worden opgeslagen tot het doel is gerealiseerd waarvoor ze werden verwerkt. Voor zover bewaartermijnen overeenkomstig fiscale en handelswetten moeten worden nageleefd, kan de bewaartermijn voor bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen. Afwijkende bewaartermijnen kunnen ook voortvloeien uit een legitiem belang van TELECOMPU (bv. de veiligheid van gegevens te garanderen, om misbruik te voorkomen of om daders van misdrijven te vervolgen). Gegevens die we moeten bewaren omwille van wettelijke, regelgevende of contractuele bewaarverplichtingen, zullen worden geblokkeerd.
- Marketing en analyse van de klant
Als u voorafgaandelijk heeft ingestemd met de verwerking via nieuwsbrief, zullen we uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze marketinginformatie te verstrekken via e-mail. U kan ten alle tijden uitschrijven op onze nieuwsbrief door onderaan de mailing te klikken op 'uitschrijven nieuwsbrief'
- Doorgifte aan derden
Telecompu zal je persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Telecompu, kan dit betekenen dat je gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Telecompu geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Wij zullen je hiervan vooraf trachten in te lichten.

4. Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van de verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Telecompu aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van je persoonsgegevens.
Wij wensen ook op te merken dat je als enige verantwoordelijk bent voor het gebruik dat wordt gemaakt van de website vanaf je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. Wij raden je aan om eveneens de nodige veiligheidsvoorzorgen te nemen, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en code te voorkomen.

5. Uw rechten
Als datasubject kunt u te allen tijde onze Data Protection Officer contacteren via de bovenvermelde contactgegevens onder 1. a) om uw rechten uit te oefenen volgens de AVG. Deze rechten zijn:
- Het recht om informatie over de gegevensverwerking en een exemplaar van de verwerkte gegevens te ontvangen (recht van inzage, Art. 15 van de AVG),
- Het recht om te vragen dat onjuiste gegevens worden rechtgezet of onvolledige gegevens worden aangevuld (recht op rectificatie , Art. 16 van de AVG),
- Het recht om te vragen dat persoonsgegevens worden verwijderd en, indien de persoonsgegevens openbaar werden gemaakt, dat andere verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte worden gebracht van dit verzoek (recht op gegevenswissing, Art. 17 van de AVG),
- Het recht om te vragen dat de gegevensverwerking wordt beperkt (recht op beperking van de verwerking, Art. 18 van de AVG),
- Het recht om de persoonsgegevens over de datasubject te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en om te vragen dat deze gegevens worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op overdraagbaarheid van gegevens, Art. 20 van de AVG),
- Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de gegevensverwerking om die te staken (recht van bezwaar, Art. 21 van de AVG),
- Het recht om een gegeven toestemming te allen tijde in te trekken om de verwerking van gegevens op basis van uw toestemming te staken. Deze intrekking zal geen gevolgen hebben voor de wettelijkheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking (recht om toestemming in te trekken, Art. 7 van de AVG).
- Het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie als u van oordeel bent dat de gegevensverwerking inbreuk pleegt op de AVG (recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, Art. 77 van de AVG).

Terug